"Kunnes hallitus ratifioi ehdotuksemme, me jatkamme lakkoa", selitti SPAC:n hallituksen lähde ja korosti, että "hallitukselta puuttuu tahto hyväksyä" TAP:n välillä sovittu ehdotus.

TAP:n ja ammattiliiton välisellä sopimuksella varmistetaan, että "vuoden 2022 sopimuksesta poistetut työehdot korvataan".

SPAC:n julkaisemassa lausunnossa, jonka otsikko on "Lakko huhtikuussa, jos hallitus ei ratifioi sopimusta", liitto selittää, että lentäjät hyväksyivät TAP:n ehdotuksen lentäjien työehtojen tarkistamisesta väliaikaisen hätäsopimuksen perusteella yritysten yleiskokouksessa, jossa keskusteltiin TAP:n ehdottamasta pöytäkirjasta liiton kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

"SPAC:n esittämien vaatimusten mukaisesti TAP valmisteli ehdotuksen, jonka lentäjät hyväksyivät. 655 jäsentä osallistui (henkilökohtaisesti tai valtakirjalla) ja 341 äänesti (50,6 %) pöytäkirjan väliaikaisen hätäsopimuksen mukaisten työehtojen tarkistamisesta", TAP toteaa.

Liitto toteaa kuitenkin, että "sopimuksen voimaantulo riippui TAP:n osalta valtion osakkaan ja SPAC:n osalta lentäjien edustajakokouksen hyväksynnästä".

"Koska vain SPAC on päässyt sopimukseen lentäjien edustajakokouksessa ja TAP:n toimeenpaneva komitea on tähän mennessä päässyt sopimukseen, koska osakkeenomistaja ei ole vielä ilmaissut kantaansa, sopimuksen tehokkuutta ei ole vielä saavutettu", he selittävät, mikä oikeuttaa lentäjien hyväksymän lakon.

Lentäjät hyväksyivät 7., 8., 9. ja 10. huhtikuuta järjestettävän lakon ennakkoilmoituksen 515 äänellä (87,1 % kaikista äänistä).