Ala on myös vahvistanut työvoimaansa 315 000 työpaikalla Euroopassa tänä aikana.

Publiturisin raportin mukaan risteilymatkailun vaikutus Portugalin talouteen on CLIA:n tuoreimpien tietojen mukaan "merkittävä". Arvioiden mukaan risteilymatkailu on tuottanut 487 miljoonan euron kokonaistulot, joihin sisältyvät risteilyalusten ostot paikallisilta toimittajilta 70 miljoonalla eurolla, 121 miljoonan euron investoinnit laivanrakennukseen ja noin 24,8 miljoonan euron palkat niille 7 900 henkilölle, jotka työskentelevät Portugalissa suoraan tällä alalla.

Tiedot osoittavat myös, että yli 93 prosenttia maailman risteilyalusten toimittajista on peräisin eurooppalaisilta telakoilta, portugalilaiset telakat mukaan luettuina, ja risteilyalusten rakentaminen muodostaa noin 80 prosenttia telakoiden tilauskannasta. Seuraavien viiden vuoden aikana tilataan 66 risteilyalusta, mikä merkitsee yli 40 miljardin euron suoraa investointia Eurooppaan.

Nikos Mertzanidis, CLIA:n satamien ja matkakohteiden johtaja, toteaa, että "risteilyala on keskeinen tulonlähde satamakaupunkien ja niitä ympäröivien alueiden yhteisöille".

CLIA:n julkaiseman State of the Cruise Industry Report 2023 -raportin mukaan "risteilymatkustajat käyttävät satamakaupungeissa keskimäärin 660 euroa tyypillisen seitsemän päivän risteilyn aikana". Samassa raportissa todetaan, että "kuusi kymmenestä risteilymatkustajasta palaa risteilyllä käymiinsä kohteisiin pidemmäksi aikaa. Tämä tuottaa suoria taloudellisia hyötyjä, kuten työpaikkojen luomista, satamien, paikallisten matkanjärjestäjien, HORECAn ja tavarantoimittajien tuloja sekä lisääntyneitä matkailukuluja".