Idealistan raportin mukaan Euroopan unionissa myönnetään vähemmän rakennuslupia. Eurostatin tiedot vahvistavat tämän todellisuuden: "Vuonna 2022 rakennusluvat (käyttökelpoisena pinta-alana mitattuna) vähenivät EU:ssa lähes 5 prosenttia 386,7 miljoonaan neliömetriin (absoluuttisesti mitattuna 18,1 miljoonaa neliömetriä)".

Tämä todellisuus heijastuu myös asuntomarkkinoihin, sillä vuosien 2021 ja 2022 välisenä aikana EU:ssa myönnettiin vähemmän lupia asuntojen rakentamiseen. "Asuntojen lukumäärällä mitattuna luvat vähenivät myös 4 % (-79 100 asuntoa) 16 %:n kasvusta vuonna 2021", selitetään myös asiakirjassa.

Rakennusluvat (kerrosalalla mitattuna) vähenivät 15:ssä EU:n 27 jäsenvaltiosta vuonna 2022 edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikista suurin pudotus oli Luxemburgissa (-28 %) ja pienin Romaniassa (-1 %).

Lopuissa yhdeksässä EU-maassa rakennusluvat lisääntyivät, ja merkittävimmät lisäykset kirjattiin Maltalla (+29 %), Espanjassa (+28 %) ja Kroatiassa (+21 %). Luvat lisääntyivät myös Sloveniassa (+17 %), Bulgariassa (+12 %), Italiassa (+8 %), Unkarissa (+7 %), Portugalissa (+3 %) ja Ranskassa (+2 %).