CTT - Correios de Portugal ilmoitti arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle(CMVM) lähettämässään lausunnossa, että sille on ilmoitettu välimiesoikeuden 27. syyskuuta antamasta tuomiosta, joka koskee yrityksen kesäkuussa 2021 Portugalin valtiota vastaan käynnistämää prosessia.

Kyseisessä tapauksessa vaadittiin korvausta Covid-19-pandemian vaikutuksista aiheutuneista tappioista ja toimilupasopimuksen yksipuolisesta jatkamisesta vuonna 2021.

"Covid-19-pandemian vaikutusten osalta tuomioistuin tuomitsi yksimielisesti valtion maksamaan CTT:lle 6 785 781 euron suuruisen summan, joka on määritetty oikeudenmukaisen tuomion mukaisesti ja joka vastaa summaa, joka on tarpeen "CTT:lle vuonna 2020 tosiasiallisesti aiheutuneiden tappioiden" kattamiseksi, koska se katsoo, että pandemia muodostaa olosuhteiden epätavallisen muutoksen, jolla on ollut kielteinen vaikutus toimilupasopimuksen täytäntöönpanoon".

"Toisen riidan osalta, joka koski toimilupasopimuksen yksipuolista jatkamista, tuomioistuin totesi yksimielisesti, että jatkaminen häiritsi toimilupasopimuksen taloudellista tasapainoa (CTT:n vahingoksi), ja määräsi valtion palauttamaan tämän tasapainon vuodelle 2021 maksamalla 16 769 864 euroa".

Lyhyesti sanottuna CTT toteaa, että "valtio määrättiin maksamaan 23 555 645 euron kokonaissumma" ja että "tähän summaan lisätään viivästyskorko, jonka suuruuden välimiesoikeus määrittää vielä osapuolten päätöksen jälkeen".