בעלון הכלכלי באוקטובר, ה- BDP מתאר את ההשפעה הלא אחידה שיכולה להיות לאינפלציה עולה על משקי הבית, ומחלוקת את הרכב הוצאות משק הבית על ידי חמישון הכנסה וקבוצת גיל.

בניתוח הרגולטור הבנקאי נראה כי ההשפעה המובחנת קשורה להתפתחות מחירי הסחורות והשירותים השונים ומשקלם בצריכה של כל משפחה.

"העובדה שהאינפלציה הגבוהה המוערכת למשפחות בעלות הכנסה נמוכה נובעת בעיקר מהתפתחות מחירי הסחורות החיוניות, עם ביקוש לא אלסטי, יש השלכות חמורות יותר מאותה אינפלציה למשפחות בעלות הכנסה גבוהה יותר, המשקפת יותר תרומת סחורות ושירותים שניתן להחליף או לדחות את צריכתם ביתר קלות", מסביר ה- BDP.


המוסד בראשות מריו סנטנו מציין גם כי לנוכח הלם שלילי בכוח הקנייה, "למשפחות בעלות הכנסה נמוכה יותר יש יכולת מוגבלת יותר להחליק את הצריכה, בהתחשב בכך שיש להן שיעור חיסכון נמוך יותר ויש להן פחות עושר".