הוא

עבד מרחוק מדייסן, הוא פוטר בגלל "סירוב לעבוד" ו"סרבנות "לאחר שסירב להפעיל את מצלמת הרשת שלו במשך תשע שעות בכל יום. בית המשפט מצא את הסיום "לא חוקי" על פי NL Times.