כללים חדשים אחרים יראו מסעדות וברים סגירה על ידי 2am ולא מבקרים חדשים מותר לאזור של העיר לאחר 1am. הצעדים ננקטים במטרה לצמצם בעיות לתושבים המקומיים.