יש כרגע רק חותם אחד שצריך להציג על השמשה הקדמית של הרכב שלך, ביטוח האחריות האזרחית אשר, אם הוא אינו גלוי, יכול להוביל לקנס של 250 עד 1250 יורו.

החותם הנוגע לבדיקה התקופתית (MOT) אינו עוד חובה להיות גלוי. עם זאת, למרות שזה לא בהכרח צריך להיות על השמשה הקדמית, יש צורך כי ברשותך המסמך שמוכיח כי הרכב שלך נבדק.

במסמך שפורסם באוקטובר 2020 הסבירה הממשלה כי לראשונה היא לא מתכוונת להסדיר את המאפיינים הקשורים לתעודות המוכיחות את אישור ביצוע הבדיקות התקופתיות החובה, בהתחשב בכך שהכלל החוקי שקבע את חובתם בוטל בשנת 2012.

יש לזכור כי החותמת המתייחסת למס מחזור יחיד אינה חובה.