גננים נלהבים יכולים להגיש בקשה לאחת ההקצאות עד 17 במאי.

ניתן להגיש בקשות על ידי מילוי טופס הבקשה, הזמין באתר העירייה, שם הוא ניתן גם להתייעץ עם הכללים המסדירים את השימוש של ההקצאות

.

"כאשר מחיר מוצרי המזון, כלומר פירות וירקות מרקיע שחקים במהלך החודשים האחרונים, גינות הירק הללו עשויות להוות תמיכה חשובה למשפחות בעירייה עם פגיעות סוציו-אקונומית גדולה יותר", אומרת העירייה.

השימוש בגנים העירוניים של לולה יהיה בחינם לחלוטין, אך דורש עמידה בכללים שנקבעו, שימוש נכון במשאבים הזמינים ודו קיום בריא בין המשתמשים.

המים המשמשים להשקיית החלקות מגיעים מביקאס ולאס.