"CP - Comboios de Portugal מודיע כי לאחר תקופה של משא ומתן אינטנסיבי, במהלך השבוע האחרון, היא הגיעה להסכם עם האיחוד הלאומי של נהגי הרכבות (SMAQ) ששם קץ למעגל השביתות שהשפיעו על ענף הרכבות. קונצנזוס זה הושג בשיתוף משרד התשתיות, שתיווך השיחות בין הצדדים המעורבים ", על פי דיווח של ECO

.

מתחילת השנה דרשו נהגי הרכבות עלייה בשכר התואם לאינפלציה ממוצעת של 7.8% בשנת 2022.