זוהי המסקנה של הדו"ח השנתי האחרון על מי רחצה, שהוכן על ידי הסוכנות האירופית לאיכות הסביבה בשיתוף עם הנציבות האירופית, אשר מגלה כי, בפורטוגל, 565 מי רחצה (המקביל ל 84.8%) מתוך סך של 666 ניתח היה דירוג מצוין, תוך התחשבות בביצועים בשנת 2022.

בפורטוגל היה, בשנת 2021, שיעור של 88.5% ממי הרחצה באיכות מעולה (לעומת סך של 652) ובשנת 2020 אחוז זה היה 89.2% (בשנת 630) ובשנת 2019 הוא עמד על 91.5% (614).

בשנת 2022, הממוצע האירופי בקרב מדינות אירופה היה 85.7% בשנת 2022.

בהודעה לעיתונות, הנציבות האירופית מדגישה כי "רוב אזורי הרחצה באירופה עמדו בסטנדרטים המחמירים ביותר של איכות מים מעולה באיחוד האירופי בשנת 2022".

מי רחצה מסווגים לפי איכות על פי הפרמטרים המיקרוביולוגיים המוגדרים בהוראה האירופית.

יתר על כן, איכות מי הרחצה במימי החוף בדרך כלל טובה יותר ממי פנים הארץ, בגלל התחדשות תכופה יותר ויכולת טיהור עצמי גדולה יותר, בעוד שמים פנימיים רגישים יותר לזיהום לטווח קצר הנגרם כתוצאה מגשמי קיץ כבדים.

לדו"ח זה, 21,973 אזורי רחצה ברחבי אירופה היו במעקב בעונת 2022, כולל 27 המדינות החברות באיחוד האירופי, אבל גם אלבניה ושוויץ.