האיגודים קראו גם לשביתה מוחלטת ב -30 וב -31 ביולי וב -5 וב -6 באוגוסט, בנוסף להפסקת עבודה בשעות נוספות וחגים ציבוריים.

בפתק, שנחתם על ידי האיגודים של עובדי ים סוחרים, סוכנויות נסיעות, שילוח ודיג (Simamevip), עובדי תעופה ושדה תעופה (Sitava), טכנאי טיפול בשדות תעופה (STHA) ועל ידי האיחוד הדמוקרטי של עובדי שדה תעופה ותעופה (סינדב), מבני האיגוד פירטו כי השביתה "לכל עבודה בשעות נוספות" תתקיים מהיום, ואילו השביתה "בעבודה בחג ציבורי שהוא יום עבודה רגיל" תהיה להתחיל ב -1 באוגוסט, בשני המקרים ללא הגבלת זמן.

לטענת האיגודים, למרות "הזמינות שהראו" ארבעת האיגודים, פורטווי/וינצ'י "הבינו שלא להמשיך בדרך של דיאלוג, מה שגרם למצב של קונפליקט" והוביל להצגת, היום, של הודעת השביתה, "לעבודה הגונה עם זכויות" בתגובה למה שהם מסווגים כ"התקפה "של החברה.