ההנהלה האזוראית מצדיקה את "התאמת מחיר המכירה המקסימלי לציבור" של דלקים עם "שינויים אחרונים בשוק הבינלאומי במחירי הייחוס של נפט ומוצרי אנרגיה".

לאחר עלייה של 1.2 סנט באוגוסט, מחיר הדלק עלה שוב בארכיפלג בספטמבר, ועלה 1.584 סנט לליטר (4.9 סנט נוספים).

מחיר הסולר באזור נקבע על 1.445 יורו לליטר, שווה ערך לעלייה של 9.1 סנט לעומת אוגוסט, חודש בו כבר חלה עלייה של 2.9 סנט.

המחירים המקסימליים של נפט ומוצרי אנרגיה באיים האזוריים "משתנים ב -1 בכל חודש בסכומים השווים לשינוי בערך מחיר אירופה החודשי (PE).