"מאז שהמפעל התרמו-אלקטרי המופעל בפגו נסגר בשנת 2021, פליטת CO2 [פחמן דו חמצני] מתחום האנרגיה בעיריית אברנטס פחתה ביותר מ -70%, מה שיכול להיות רק חדשות טובות", אמרה אנה אברונהוסה.

מנגד, היא ציינה כי "אבדו 420 משרות ישירות ועקיפות, היו השפעות שליליות על שרשרת הערך והשפעה משמעותית על הפעילות הכלכלית המקומית שנסבה סביב המפעל".

השר, שהשתתף בכנס "חקר גיוון כלכלי והזדמנויות השקעה בטאגוס התיכון", באברנטס (סנטארם), עם הודעה מוקלטת, הבטיח כי התוכנית הטריטוריאלית למעבר צודק של הטאגוס התיכון, הכלולה בתוכנית האזורית מהמרכז, "באה להגיב להשפעות אלה ויש לה 65 מיליון יורו לשירות המשימה הזו".

המטרה, לדברי אנה אברונהוסה, היא שהם מושקעים בצורה כזו שהאזור "מנצל את השינוי המתמשך בצורה הטובה ביותר", ואם אפשר, מבסס את התפתחותו על "פעילויות כלכליות בר-קיימא ורווחיות" ו "מבלי להשאיר אף אחד מהאנשים שאיבדו את מקום עבודתם מאחור."