בהצהרה שנשלחה לנציבות שוק ניירות ערך (CMVM), CTT - Correios de Portugal הודיעו כי קיבלו הודעה על פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט לבוררות, מיום 27 בספטמבר, הנוגע לתהליך שיזמה החברה ביוני 2021 נגד המדינה הפורטוגזית.

במקרה המדובר, התבקש פיצוי בגין הפסדים הנובעים מההשפעה של מגיפת קוביד -19 והארכה חד צדדית של חוזה הזיכיון בשנת 2021.

"בנוגע להשפעת מגיפת קוביד -19, בית המשפט גינה פה אחד את המדינה לשלם ל- CTT סכום של 6,785,781 יורו, שנקבע על פי פסקי דין הוניים ואשר תואם את הסכום הדרוש לכיסוי "ההפסדים שנגרמו בפועל על ידי CTT" בשנת 2020, מכיוון שהיא מבינה כי המגיפה מהווה שינוי חריג בנסיבות שהשפיעו לרעה על ביצוע חוזה הזיכיון".

"לגבי המחלוקת השנייה הנוגעת להארכה החד צדדית של חוזה הזיכיון, בית המשפט הגיע למסקנה פה אחד כי ההארכה הפרה את היתרה הכספית של חוזה הזיכיון (לרעת CTT) וככזו הורה למדינה להחזיר את האיזון הזה, המתייחס לשנת 2021, בתשלום הסכום של 16,769,864 אירו".

בקיצור, קובע CTT, "המדינה נצטווה לשלם את הסכום הגלובלי של 23,555,645 אירו" ו"לסכום זה תתווסף ריבית בגין איחור בתשלום, שסכומו עדיין ייקבע על ידי בית הדין לבוררות, בעקבות החלטת הצדדים".