על פי IPMA, בחוף הדרומי ובאזורים ההרריים התחזית היא ל"התמדה של ערכי טמפרטורה מקסימאליים גבוהים מאוד".