Het staatshoofd heeft aangekondigd dat dit voorstel naar het parlement zal worden gestuurd door middel van een nota die op de website van het presidentsschap wordt gepubliceerd, nadat het een gunstig advies van de regering heeft ontvangen.

"Na de regering te hebben gehoord, die het voorstel had gedaan en zich aan het eind van de ochtend gunstig had uitgesproken, heeft de President van de Republiek zojuist het ontwerpdecreet tot afkondiging van de noodtoestand voor 15 dagen, van 9 tot 23 november, ter goedkeuring naar de Vergadering van de Republiek gestuurd", zo luidt de nota.

De noodtoestand, volgens dezelfde nota: "staat de regering toe om bepaalde maatregelen te nemen om de Covid-19 pandemie te bestrijden, namelijk: de mogelijkheid voor de regering om op bepaalde tijdstippen beperkingen op te leggen aan het verkeer op bepaalde plaatsen, met name in de risicovolle gemeenten; het gebruik, indien nodig en bij voorkeur in overleg, van gezondheidsmiddelen uit de privésector, de sociale sector en de coöperatieve sector, met een gepaste vergoeding; de mobilisatie van werknemers, alsook van de strijdkrachten en de veiligheidsdiensten, om de gezondheidsautoriteiten te versterken bij epidemiologische en screeningsonderzoeken; en de mogelijkheid om de lichaamstemperatuur te meten, met niet-invasieve middelen, en om tests op te leggen voor de toegang tot bepaalde diensten en uitrusting".