In de tekst van de petitie, waar het Lusa News Agency toegang toe had, waarschuwt ProToiro dat de voorstellen van de partijen de stierenvechtcultuur en culturele diversiteit "aanvallen", en benadrukt dat de verandering "absurd en ongegrond is en de rechten van minderjarigen aantast".

De PAN-partij onthulde echter eerder deze maand dat de regering haar voorstel om de aanwezigheid en deelname van minderjarigen aan stierengevechten te verbieden heeft geaccepteerd en gaf aan dat de wetgeving in het eerste kwartaal van 2021 zal worden gewijzigd.
"Minderjarigen zijn burgers met volledige rechten en deze poging om de toegang tot een cultureel spektakel te beperken botst met de grondwettelijke verplichting van de staat om de toegankelijkheid tot cultuur voor iedereen te bevorderen", leest de tekst van de petitie.

"Alsof dat nog niet genoeg is, bepaalt het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind in artikel 18º dat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen in de eerste plaats bij de ouders ligt", luidt het document.

Met een beroep op respect voor de rechten en vrijheden van kinderen pleit ProToiro voor handhaving van de leeftijdsclassificatie van het stierenvechten voor mensen boven de 12 jaar en het behoud van de keuzevrijheid voor kinderen en hun ouders.