"De wet die een speciale vergunning van de familieherstructurering en zijn toelage bepaalt, van toepassing op slachtoffers van huiselijk geweld die daarom worden verplicht om hun woonplaats te veranderen, is aangenomen" de bovengenoemde verklaring van de Raad van Ministers.

Volgens de regering zal de uitkering worden toegekend voor een periode van maximaal 10 dagen waarin afwezigheid van het werk gerechtvaardigd is.