In een op 16 november gepubliceerde analyse over de gevolgen van de opening van de luchtbrug tussen het Verenigd Koninkrijk en Portugal in augustus en september merkt het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) op dat tussen 21 augustus en 10 september de daling van het aantal passagiers dat op nationale luchthavens landt op vluchten uit het Verenigd Koninkrijk 53,5 procent bedroeg, een ontwikkeling die contrasteert met de daling die is geregistreerd in het totaal van de resterende dagen van de maanden augustus en september (-80,2 procent).