Er wordt gesteld dat de overdracht van de hydro-elektrische toepassingen van Miranda, Bemposta, Picote, Baixo Sabor (bestaande uit twee dammen) en Foz-Tua, de instemming heeft van de APA. "EDP kan dus de infrastructuur aan ENGIE verkopen," zei hij.

Volgens de verstrekte informatie was het besluit van de EPA gebaseerd op een analyse van de stand van zaken met betrekking tot de naleving van de verplichtingen van de concessieovereenkomsten, met name de milieumaatregelen, alsmede de overdracht van verantwoordelijkheden tussen EDP en ENGIE, de codificatie van de operationele procedures bij elke stuwdam en het bewijs dat de potentiële koper de kwalificaties, technische en financiële capaciteit heeft die van de oorspronkelijke houder werden verlangd.

Er wordt een overgangsperiode van 24 maanden vastgesteld, waarin de EDP technische ondersteuning biedt voor het beheer van de concessies die aan de overdracht onderworpen zijn.

De overdracht van deze concessies door EDP aan ENGIE zal ook voordelen hebben voor de gebieden waar zij gevestigd zijn.