Deze evolutie wordt verklaard door de stijging van de gemiddelde levensverwachting op 65 jaar, die op 26 november werd bekendgemaakt door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE). De schatting geeft aan dat de gemiddelde levensverwachting op 65 jaar licht is gestegen tot 19,69 jaar, in vergelijking met de 19,61 jaar in 2019.

Op basis van deze gegevens kan worden voorspeld dat de leeftijd voor toegang tot het ouderdomspensioen in 2022 zal worden vastgesteld op 66 jaar en zeven maanden.