De regel werd verduidelijkt door de minister van het voorzitterschap, die zei dat er geen wettelijke bepaling is opgenomen op grond waarvan ouders een percentage van hun gederfde inkomsten kunnen terugvorderen van de sociale zekerheid, zoals in het voorgaande academisch jaar het geval was geweest.