Premier António Costa heeft verklaard dat hij op 5 december de lockdownmaatregelen en -beperkingen voor Portugal zal aankondigen.

"De regering heeft de president van de Republiek voorgesteld, en hij heeft dat aanvaard, dat deze keer, wanneer we de verlenging van de noodtoestand aankondigen, we niet alleen de maatregelen voor de komende twee weken kunnen aankondigen, maar ook de maatregelen voor de twee weken daarna, dat wil zeggen tot 6 of 7 januari", zei António Costa vandaag, in een interview met Observador radio.

Volgens de minister-president is het "van essentieel belang dat de mensen zich al vroeg een beeld kunnen vormen van wat er met Kerstmis gaat gebeuren", omdat deze week bepalend is voor de beslissing over deze maatregelen, die hij zal bekendmaken.

"We gaan ons allemaal inspannen om in de best mogelijke omstandigheden Kerstmis te kunnen vieren, maar daarna is er één ding dat ik nu al kan voorzien, namelijk dat het nieuwe jaar beperkingen zal kennen omdat er geen enkele vorm van tolerantie kan zijn", waarschuwde hij.

Costa maakte duidelijk dat dit jaar Portugal "niet in staat zal zijn om een normale kerst te hebben", en de regering werkt met specialisten om "gezinnen te helpen om de logica van de overdracht van virussen te kunnen begrijpen en wat er zoveel mogelijk moet worden vermeden".

"Hoe meer we met Kerstmis aan de tafel zitten, hoe gevaarlijker het is omdat we daar zonder masker zitten. Hoe meer mensen aan tafel, hoe gevaarlijker het is omdat het risico op besmetting groter is", zei hij.

"Ons collectieve doel moet zijn dat op 24 en 25 december mensen zich kunnen verplaatsen en elkaar veilig kunnen vinden, waarbij de risico's van besmetting zoveel mogelijk worden vermeden", zei hij, en hij herhaalde de inspanning "om een oplossing te vinden" voor Kerstmis.

Echter, en ondanks het feit dat de maatregelen voor Kerstmis al op zaterdag worden aangekondigd, liet Costa een waarschuwing achter: "alles hangt af van hoe de pandemie zich daarna ontwikkelt".