Op de laatste dag van november en in vergelijking met de voorgaande maand was er een toename van het opgeslagen volume in zeven stroomgebieden en een afname in vijf.

Het stroomgebied van de Ribeiras do Barlavento had eind november de laagste beschikbaarheid van water, met 14 procent. Dit stroomgebied is in het rood, dat wil zeggen met waarden die ver onder het gemiddelde liggen.

De stroomgebieden van Ave (25,2 procent), Lima (28,4 procent), Sado (40,3 procent), Mira (40,6 procent), Oeste (43,9 procent) en Arade (49,1 procent) hadden eind november ook de laagste beschikbaarheid van water.

Volgens de gegevens van SNIRH hadden de Guadiana (60,2 procent), Cávado (61,1 procent), Mondego (64,4 procent), Douro (67,8 procent) en Tagus (74,6 procent) eind november de hoogste opslagniveaus.

De opslag in november 2020 per stroomgebied is lager dan de gemiddelde opslag in november (1990/91 tot 2019/20), met uitzondering van de bekkens van de Douro, de Taag en de Arade.

Elk stroomgebied kan overeenkomen met meer dan één reservoir.