Volgens gegevens van BuyShares.co.uk haalde de wereldwijde digitale bevolking in het derde kwartaal van 2020 4,8 miljard mensen, een stijging van bijna 300 miljoen in een jaar.

In 2010 bedroeg het aantal internetgebruikers wereldwijd meer dan 1,9 miljard, zo bleek uit de gegevens van Statista en Internet World Stats. In de daarop volgende vijf jaar steeg dit cijfer met 66% tot 3,2 miljard en bleef het stijgen.

In 2019 bereikte de wereldwijde digitale bevolking 4,5 miljard, een stijging van 8% ten opzichte van een jaar eerder. Uit de statistieken blijkt dat 297 miljoen mensen in de afgelopen twaalf maanden toegang tot het internet hebben gekregen, waarbij het totale aantal gebruikers in het derde kwartaal 4,8 miljard bedroeg.

Geanalyseerd naar geografie vertegenwoordigt Azië de grootste regio, met meer dan 2,5 miljard internetgebruikers sinds oktober, een sprong van 61% in vijf jaar. Als de op één na grootste regio ter wereld is het aantal online gebruikers in Europa in deze periode met 20% gestegen tot 727,8 miljoen in 2020. De Noord-Amerikaanse digitale populatie heeft dit jaar 332,9 miljoen mensen bereikt, een stijging van 6% ten opzichte van de cijfers van 2015.

Uit de statistieken blijkt dat Afrika en het Midden-Oosten de afgelopen vijf jaar een sterke stijging van het aantal online gebruikers hebben gekend. In 2015 hadden slechts 313,2 miljoen Afrikanen toegang tot het internet. In de vijf jaar daarna steeg dit aantal met 80% tot meer dan 566 miljoen. Het Midden-Oosten telt 184,8 miljoen online gebruikers in 2020, een stijging van 59% in vijf jaar.

Uit de gegevens van de Internet World Stats blijkt ook dat een derde van alle internetgebruikers afkomstig is uit China en India. In 2020 had China meer dan 934 miljoen maandelijkse internetgebruikers, meer dan enig ander land ter wereld. India staat op de tweede plaats, want bijna 697 miljoen Indiërs hebben toegang tot het internet via computers of mobiele apparaten. De Verenigde Staten staan op de derde plaats met ongeveer 284 miljoen maandelijkse online gebruikers.

Ondanks dat China en India de twee landen zijn met het hoogste aantal internetgebruikers, hebben ze ook de grootste offline-bevolking. In 2020 had India meer dan 685 miljoen mensen zonder internetverbinding. China staat met 582 miljoen mensen op de tweede plaats. Pakistan, Nigeria en Bangladesh volgen met respectievelijk 142,3 miljoen, 118 miljoen en 97,4 miljoen.

Uit de gegevens van StatCounter en Statista blijkt dat het grootste aantal internetgebruikers gebruik maakt van de Google Android- en Microsoft-windows besturingssystemen, namelijk ongeveer 1,6 miljard en 1,5 miljard gebruikers in 2019. Meer dan 572 miljoen internetgebruikers kozen voor het iOS-besturingssysteem. OS X en Linux volgden, met respectievelijk 268,3 miljoen en 32,8 miljoen gebruikers.

De uitbraak van het coronavirus veroorzaakte echter een sterke toename van het gebruik van mobiel internet. Uit het GlobalWebIndex Data onderzoek dat in maart 2020 werd gehouden, bleek dat 70% van de reagerende internetgebruikers wereldwijd meer gebruik maakten van hun smartphone of mobiele telefoon als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, hoewel dit per land aanzienlijk verschilde.

In het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Australië zei minder dan 40% van de respondenten meer gebruik te maken van hun smartphone, maar voor China en de Filippijnen lag dit percentage op 86%.

Statista schat dat de wereldwijde digitale bevolking in de volgende jaren een indrukwekkende groei zal doormaken en in de komende twee jaar de benchmark van vijf miljard zal bereiken. Tegen 2025 zal het aantal internetgebruikers naar verwachting bijna 5,6 miljard bereiken.