De grens- en immigratiedienst (SEF) en de Britse ambassade in Lissabon hebben de tweede fase van een gezamenlijke campagne gelanceerd om Britse onderdanen die in Portugal wonen, te informeren over de procedure om hun huidige verblijfsdocument in te ruilen voor een nieuwe vergunning die hun status van ingezetene in het kader van de Intrekkingsovereenkomst bevestigt.

De uitwisseling van het huidige document (een door het gemeentehuis afgegeven EU-registratiebewijs of een door SEF afgegeven permanent verblijfsbewijs) kan worden gedaan op het nieuwe Brexit Portal https://brexit.sef.pt/en/, waarmee onderdanen van het Verenigd Koninkrijk de procedure online kunnen starten. De nieuwe kaart zal worden afgegeven vanaf 1 januari 2021, wanneer onderdanen van het Verenigd Koninkrijk niet langer onder de EU-vereisten vallen. De nieuwe kaart zal aantonen dat zij onder de bepalingen van de Intrekkingsovereenkomst tussen de EU en het VK vallen en dat hun rechten na afloop van de overgangsperiode worden beschermd.

Na de online registratie op het nieuwe portaal zullen Britse onderdanen een digitaal certificaat met een QR-code kunnen downloaden dat kan worden gebruikt als bewijs van verblijf in Portugal.

Vanaf 1 januari 2021 zal SEF contact opnemen met Britse onderdanen die zich op het portaal hebben geregistreerd, om een afspraak te maken in een van de 38 geselecteerde gemeentehuizen in Portugal, waar zij hun biometrische gegevens kunnen verstrekken die in de nieuwe kaart moeten worden opgenomen.
Britse onderdanen kunnen ook gebruik maken van het specifieke telefoonnummer en emailadres om vragen te stellen in verband met het verlaten van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van het proces van het uitwisselen van documenten.

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk kunnen meer informatie vinden op de Brexit-portaalsite.
De huidige EU-verblijfsdocumenten zullen in Portugal en aan de buitengrens na 31 december 2020 en tot aan de afgifte van de nieuwe kaart worden aanvaard.

De Britse ambassadeur, Chris Sainty, verwelkomde deze ontwikkeling: "Wij zijn de Portugese autoriteiten die zo hard hebben gewerkt om deze portaalsite voor het einde van de overgangsperiode klaar te krijgen, zeer dankbaar. Ik twijfel er niet aan dat dit door de Britse gemeenschap in Portugal zal worden verwelkomd.

"Het is een belangrijke stap die de Britse ingezetenen zal geruststellen over hun rechten uit hoofde van de Intrekkingsovereenkomst. Ik ben ook erg blij dat de Britse ambassade en SEF zo goed hebben kunnen samenwerken. Deze samenwerking draagt er echt toe bij dat Britse staatsburgers in Portugal over de nodige informatie beschikken nu de overgangsperiode ten einde loopt".

De nationale interim-directeur van SEF, José Barão, benadrukte de uitstekende samenwerking tussen de instellingen bij het leveren van een uitstekende openbare dienst: "Het werk van SEF in dit Brexit-portaal maakt deel uit van de digitale transformatiestrategie van onze diensten. We waren een van de eerste landen van de Europese Unie die een portaal ter beschikking stelden dat de uitwisseling van verblijfsvergunningen in het kader van de Intrekkingsovereenkomst mogelijk maakt. De nakoming van de verplichtingen van de Portugese staat is van fundamenteel belang voor SEF, evenals de rust van de Britse gemeenschap en hun gezinnen, die op het nationale grondgebied wonen. Wij danken de permanente beschikbaarheid en de intense samenwerking van de Britse ambassade in dit gezamenlijke streven.