Het tijdschema kan politiek delicaat zijn voor Marcelo Rebelo de Sousa, een katholiek, president en nieuwe kandidaat voor Belem, omdat het hem nog steeds kan dwingen om tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen een beslissing te nemen.

Als het wetgevingsproces is afgerond en de wet in de eerste 15 dagen van januari naar het paleis van Belem wordt gestuurd, verstrijken de termijnen voor het veto bijvoorbeeld pas op 24 januari, de dag van de verkiezingen - de president heeft maximaal 20 dagen de tijd om dat te doen.

Maar dat is misschien niet meer het geval met een kortere termijn (acht dagen) om de euthanasiewet naar het Constitutioneel Hof (TC) te sturen, die in het parlement zal worden goedgekeurd.

Marcelo, een praktiserend katholiek, beloofde bij het uitvaardigen van wetten "persoonlijke posities" weg te laten, als hij geen juridische of constitutionele twijfels heeft, toen hij in de vorige campagne in 2015 werd ondervraagd over euthanasie.

De wet heeft voldoende parlementaire steun om de eindstemming te halen. Negen maanden geleden, in februari, werd de wet door een linkse meerderheid aangenomen, ondanks enkele verdeeldheid in de PS, waar het NAP en het Liberale Initiatief zich bij aansloten.

De wet bepaalt dat alleen mensen boven de 18 jaar, zonder mentale problemen of geestesziekten, in een situatie van lijden en ongeneeslijke ziekten, via een arts om een medisch begeleide dood kunnen vragen, en garandeert de voorwaarden waaronder de gezondheidswerker niet voor de rechter wordt gestraft.