De gemiddelde RSI-voorziening bedroeg 119,11 euro per begunstigde, 0,2 procent meer dan in de voorgaande maand (118,89 euro) en 2,4 procent meer dan in november 2019 (116,31 euro), aldus de synthese van het Strategisch en Planbureau (GEP) van het Ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid.

Naar leeftijd toe vormden RSI-begunstigden onder de 18 jaar 32,4 procent van het totaal, degenen tussen 18 en 29 jaar 14,0 procent, de groep tussen 30 en 39 jaar 11,1 procent, tussen 40 en 49 jaar 13,9 procent, van 50 tot 59 jaar 17,4 procent en mensen van 60 jaar of meer maakten de resterende 11,2 procent uit.

De sociale uitkering voor de inclusie werd in november toegekend aan 110.996 personen, met een stijging van 97 begunstigden ten opzichte van de herziene waarde van de vorige maand, wat neerkomt op een lichte stijging van 0,1 procent, en een stijging van 7,2 procent ten opzichte van november 2019.

Het aantal rechthebbenden op ouderschapsuitkeringen bedroeg in november 40.938 personen, wat neerkomt op een daling van 1,1 procent ten opzichte van de vorige maand en 5,5 procent ten opzichte van november 2019.

De gegevens geven ook aan dat er in november een toename was van 28,8 procent in het aantal uitkeringen wegens ziekte, wat resulteert in een totaal van 219.922 uitkeringen.

"Net als in voorgaande maanden zijn in deze totalen de verliezen door besmetting als gevolg van het nieuwe coronavirus en de subsidie voor preventieve isolatie gegroepeerd met de subsidie voor tuberculose", zegt de sociale zekerheid, volgens Lusa News Agency.