Rui Pena Pires, wetenschappelijk coördinator van het Observatorium voor Emigratie, een onderzoekscentrum van ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa, sprak tijdens de presentatie van het Emigratieverslag, volgens welke in 2019 ongeveer 80.000 Portugezen Portugal hadden verlaten.

Het document geeft aan dat in die periode 596 Portugezen de Spaanse nationaliteit hebben verworven, 58,1 procent meer dan het jaar ervoor (377). In 2017 was dat aantal 135.

Het aantal Portugezen dat de Spaanse nationaliteit verwierf "schommelt jaarlijks tussen ongeveer 400 en 600 per jaar tot 2010. Het steeg tot 1.265 in 2013 en daalde tot 135 in 2017, en steeg opnieuw in 2018 en 2019.

Spanje is het zevende land ter wereld waar de meeste Portugezen in 2019 de nationaliteit van het land van bestemming hebben verworven", aldus het document.

Voor Rui Pena Pires bevatten de statistieken nu ongeveer twee jaar lang Portugese afstammelingen van emigranten in Venezuela die ervoor kozen om in Spanje te gaan wonen.

Het feit dat de Castiliaanse taal gemeengoed is in beide landen en de relatie tussen deze Portugese en Spaanse emigranten zal hebben bijgedragen aan deze keuze, met hun verzoek om de Spaanse nationaliteit, zoals Rui Pena Pires heeft uitgelegd.

Volgens het rapport bedroeg het aantal Portugese emigranten in Spanje in 2019 in totaal 94.319, een daling van 0,2 procent ten opzichte van 2018.

"Het aantal Portugese immigranten in Spanje is de afgelopen jaren licht gedaald, van 149.000 in 2010 tot ongeveer 94.000 in 2019. Ondanks het feit dat de Portugese bevolking in Spanje nog steeds op een hoog niveau staat, is deze afgenomen, wat betekent dat de nieuwkomers onvoldoende zijn geweest om eventuele terugkeer en remigratie te compenseren", zo staat in het document te lezen.

De auteurs stellen dat "de Portugezen een minderheid vormen onder de in het buitenland geborenen die in 2019 in Spanje wonen, en slechts 1,4 procent van het totaal vertegenwoordigen, de laagste waarde van de onderzochte reeks".

Spanje is momenteel het achtste land ter wereld waar meer Portugese emigranten wonen. In 2019 bedroeg het aantal Portugezen dat Spanje binnenkwam in totaal 10.155 (minus 4,5 procent).

In het rapport wordt verwezen naar de schattingen van de Verenigde Naties dat er in 2017 wereldwijd meer dan 257 miljoen internationale migranten zouden zijn, een cijfer dat overeenkomt met 3,4 procent van de wereldbevolking, waarvan 2,3 miljoen Portugezen.

In dat jaar waren Portugese emigranten goed voor 0,9 procent van het totale aantal emigranten, zeven keer meer dan het gewicht van de Portugese bevolking in de totale wereldbevolking (0,14 procent).

"Omdat Portugal niet een van de belangrijkste emigratielanden was, zoals Mexico of India, met elk meer dan 12 miljoen emigranten, was Portugal in 2017 het 27e land ter wereld met de meeste emigranten", aldus het document: "In Europa hadden slechts zeven landen meer emigrantenpopulaties (Russische Federatie, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk, Polen, Duitsland, Roemenië en Italië, in afnemende volgorde)".

Wanneer het aantal emigranten wordt gewogen naar de bevolking van het land van herkomst, is Portugal, met een emigratiepercentage van 21,9 procent, het dertiende land ter wereld met de meeste emigranten.

In het Europese kader "was Portugal in 2017 het eerste land van de Europese Unie (EU) met de meeste emigranten als percentage van de bevolking (21,9 procent). Wat betreft het percentage immigranten in de inwonende bevolking was het daarentegen een van de landen die onder het EU-gemiddelde lagen (8,5 procent)".

"De combinatie van een hoge emigratie en een lage immigratie plaatst Portugal in de groep van Europese repatriëringslanden, waar ook Litouwen, Roemenië, Bulgarije en Polen zich bevinden", vermelden de auteurs van het document.

Volgens RuiPena Pires heeft Portugal "een zekere groeimarge" voor een toename van de immigratie, wat "de veiligste manier zou zijn om de migratiestroom in evenwicht te brengen".

De wetenschappelijke coördinator van het Waarnemingscentrum voor emigratie is van mening dat de omvang ervan betekent dat immigratie op dit moment niet eens een relevant fenomeen is in Portugal.

Volgens het rapport heeft Portugal 2,2 miljoen emigranten die in het buitenland wonen en 880.000 immigranten.

Bij de presentatie van het document heeft de staatssecretaris van de Portugese Gemeenschappen, Berta Nunes, gewezen op de toegenomen kwalificatie van de Portugese emigratie, die binnenkort in de volgende OESO-rapporten zou moeten worden weerspiegeld.

De meest recente gegevens van deze organisatie hebben betrekking op 2011 en geven aan dat de gekwalificeerde emigratie is gestegen van 6 procent in 2001 naar 11 procent in 2011. Volgens Berta Nunes is deze stijging inmiddels veel groter.