Het is dus "moeilijk" voor de vereniging om redenen van tevredenheid voor Portugal te vinden, die voortvloeien uit de laatste Europese Visserijraad.

Tijdens de laatste vergadering heeft de Raad de verlaging van de quota "voor bijna alle soorten die belangrijk zijn voor onze kustvisserij" vastgesteld, met uitzondering van horsmakreel en ansjovis.

Het sardinequotum blijft op zijn beurt open tot de eerste helft van volgend jaar, rekening houdend met het feit dat het beheer ervan onder de verantwoordelijkheid van Portugal en Spanje valt.

ANOP Cerco onderstreepte dat de beweringen dat het land "goed heeft gepresteerd" en dat het mogelijk was "de oorspronkelijk voorgestelde vangstmogelijkheden te verbeteren", de sector niet geruststellen of tevredenstellen.

In het document herinnerde de vereniging er ook aan dat de meest recente wetenschappelijke gegevens voor deze soort een "uitzonderlijke realiteit" in de Iberische wateren aan het licht brengen.

"Wij vrezen dat, als de huidige hoofdstroom de sociale en economische activiteit van de visserij, die ook door de Europese Commissie zelf wordt geleid, overheerst, wij het risico lopen een welverdiend en terecht optimisme om te zetten in een zoveelste grote teleurstelling voor de nationale vissers", betreurden de producenten.

ANOP Cerco onderstreepte ook dat 2021 al wordt geconditioneerd door de vermindering van de vangstmogelijkheden, na een "verschrikkelijk jaar vol tegenslagen" voor de sector.