João Gomes Cravinho zei: "De hervorming van het GTM is nu geconsolideerd en in januari zal ik een definitief besluit nemen over het nieuwe model, gevolgd door een implementatieproces onder leiding van het EMGFA, dat belangrijke voordelen zal opleveren in termen van doeltreffendheid en financiële duurzaamheid, met een grotere samenhang in de bestuursstructuur", zei hij.

Volgens documenten waartoe het Agentschap Lusa toegang had, voorziet deze hervorming onder meer in de centralisatie van het beheer en de plaatsing van medische officieren, tandartsen, dierenartsen, apothekers, verpleegkundigen en psychologen in het EMGFA, in plaats van dat elke tak van de strijdkrachten (marine, leger en luchtmacht) autonoom is in deze sector.