In de 2020-editie van de Milieustatistiek vermeldt INE de aanzienlijke economische gevolgen van de crisis als gevolg van het nieuwe coronavirus, dat verantwoordelijk is voor een krimp van 8,2 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in de eerste negen maanden van het jaar, maar wijst op een aantal positieve gevolgen voor het milieu.

De uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen daalde met 21,9 procent, het verbruik van elektriciteit en aardgas daalde met respectievelijk 3,8 procent en 9,4 procent, er werd ook minder sectorafval geproduceerd (3,9 procent tussen januari en juni) en INE wijst ook op veranderingen in het consumptiepatroon van huishoudens tussen januari en september, vergeleken met dezelfde periode in 2019, met een daling van het verbruik van non-food courante goederen.

"De pandemische crisis heeft uiteindelijk een rem gezet op de consumptie, waardoor de druk op het milieu is afgenomen", aldus het document, waarin ook een gerelateerd effect op de recycling wordt genoemd, omdat "huishoudens zich steeds meer zorgen maken over afvalscheiding. Ondanks de toename van 4,7 procent van het stedelijk afval, is er een groei van 12,9 procent in de selectieve inzameling door middel van ecopunten.

De sterke daling van het transportgebruik, als gevolg van de lockdown en de beperkingen in verband met de bestrijding van de pandemie, werd ook benadrukt, vooral in het luchtvervoer, met een daling van 67,7 procent in het aantal passagiers en 55,9 procent in het aantal vliegtuigen dat in gebruik is, evenals 56,6 procent van de uitstoot van kooldioxide (CO2).

In de luchtkwaliteit waren de meest relevante cijfers de gemiddelde concentratie van stikstofdioxide per uur, waarbij de stations voor stedelijk verkeer met 26,6 procent afnamen, de stations voor stedelijke achtergrond met 27,3 procent en de stations voor het platteland met 16,2 procent.

Naast andere geanalyseerde indicatoren wijst INE ook op andere positieve factoren voor het milieu, zoals een betere zwemwaterkwaliteit, meer investeringen in milieubescherming bij industriële bedrijven en het feit dat dit het vierde jaar was sinds 2001 met het kleinste verbrande landoppervlak.