De prijs van boetes voor mobiel gebruik zal verdubbelen, met een boete van tussen de 250 en 1.250 euro.

Een van de amendementen betreft de verhoging van de boete voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden en de aftrek van drie punten van het rijbewijs, in plaats van de vorige twee punten, „vergelijkbaar met rijden onder invloed van alcohol”, alsmede de opname van bestuurders van niet-gekarakteriseerde voertuigen die betaald vervoer van passagiers verzorgen via een elektronisch platform (TVDE) in de groep van bestuurders die onderworpen zijn aan de speciale regeling, die overweegt dat rijden onder invloed van alcohol met een promillage van 0,20 gram/l of meer, moet worden benadrukt.

In een verklaring herinnerde ANSR aan de verplichting voor traktoren om om met de veiligheidsbeugel omhoog en in bedrijfsstand te bewegen, mits deze met deze structuur zijn goedgekeurd, alsmede het gebruik van de gordels en andere veiligheidsvoorzieningen waarmee de voertuigen zijn uitgerust, met inbegrip van „speciale waarschuwingslichten” (roterend geel).

Niet-nakoming kan resulteren in een boete van tussen de 120 en 600 euro.

De amendementen voorzien ook in een verbod op het parkeren en overnachten in campers buiten erkende ruimten.

De GNR, de PSP, de maritieme politie en de gemeenten hebben toezichtbevoegdheden gekregen om buiten de openbare weg en beschermde gebieden op te treden in situaties waarin campers buiten erkende locaties verblijven.

Het zal nu mogelijk zijn om identificatiedocumenten aan de inspectieautoriteiten te overleggen via de toepassing id.gov.pt.

De nieuwe maatregelen hebben ook betrekking op elektrische scooters, die nu als fietsen worden behandeld wanneer ze een maximumsnelheid bereiken van 25 kilometer per uur of een continu maximumvermogen van maximaal 0,25 kilowatt.

Voor degenen die snelheden boven deze grenswaarden bereiken, geldt een boete van 60 tot 300 EUR als zij rijden zonder rekening te houden met de van toepassing zijnde technische kenmerken en rijregime, dat wil zeggen dat zij niet langer mogen rijden op fietspaden en op wandel- en fietspaden.

De veiligheidstroepen en -diensten en de Nationale Autoriteit voor Verkeersveiligheid zullen nu elektronisch communiceren voor rapportage van misdrijven en statistische registratie.

De herziening van het wetboek van de snelweg maakt het ook mogelijk om alle categorieën voertuigen op het rijbewijs te concentreren, waardoor de rijbewijzen voor het besturen van trekkers en landbouw- of bosbouwmachines op de openbare weg kunnen worden afgeschaft en de noodzaak om administratieve gegevens op te stellen voor bestuurders van voertuigen op dringende reddings- of openbaar belang missies.

In het kader van de nieuwe maatregelen zullen bestuurders rijbewijzen kunnen ophalen die zij hebben achtergelaten door het afleggen van test- of opleidingstests.

De wijzigingen hebben betrekking op vier aanvullende wetgevingsteksten op het wegwetboek, namelijk de verordening inzake rijbewijzen en het decreet tot vaststelling van de individuele registratie van bestuurders.