Volgens gegevens van het National Water Resources Information System (SNIRH)hadden 17 van de 59 gecontroleerde reservoirs eind december meer dan 80 procent van het totale volume water beschikbaar, terwijl 14 waarden onder de 40 procent hadden.

Het Ribeirasdo Barlavento bassin had eind december de laagste waterbeschikbaarheid met 21,4 procent.

Vervolgens kwam de Mira (43,1 procent), Sado (47,9 procent), Lima (51,2 procent), Arade (55,2 procent) procent), Oeste (55,3 procent) en Ave (57,3 procent) bekkens met de laagste waterbeschikbaarheid.

Volgens SNIRH-gegevens hadden de Taag (77,9 procent), Douro (71,7 procent), Mondego (71,3 procent), Cávado (66,3 procent) en Guadiana (64,1 procent) de hoogste opslagniveaus eind december.

De opslag van december 2020 per rivierbekken is lager dan het gemiddelde van de opslag in december (1990/91 tot 2019/20), met uitzondering van de Douro, Mondego, De bekkens van deTagus en Arade .

Elk stroomgebied kan meer dan één reservoir omvatten.