Onder auspiciën van de NAVO, de Europese Unie, de Verenigde Naties of in het kader van bilaterale overeenkomsten zijn ook 75 voertuigen, zeven vliegtuigen en zes schepen gepland voor gebruik door de drie takken van de strijdkrachten: Marine, leger en luchtmacht.

De Centraal-Afrikaanse Republiek is het scenario dat de meeste Portugese militairen, in totaal 198, opneemt, met 184 agenten van de onmiddellijke interventiemacht die zijn gestationeerd op het hoofdkwartier van de geïntegreerde multidimensionale missie van de Verenigde Naties voor de stabilisatie van de Centraal-Afrikaanse Republiek (MINUSCA) in Bangui.

Het FND beschikt over een budget van 63 miljoen EUR, overeenkomstig de specifieke toewijzingstabel in het verslag over de staatsbegroting voor 2021, drie miljoen meer dan in 2020.

De cijfers zijn in overeenstemming met die voor 2020, toen het EMGFA naar schatting 1 738 militairen aan 22 internationale missies deelnam, alsmede vijf schepen, zeven vliegtuigen en 66 voertuigen.