De Algarve heeft momenteel de hoogste Covid-19 transmissiesnelheid (Rt) van het land. De overdraagbaarheidsindex (Rt) van het SARS-CoV-2-virus in Portugal is 1,22. Wat de geografische spreiding betreft, is de Algarve momenteel de regio van het land met de hoogste index: 1.29. Het noorden is de regio met de laagste overdraagbaarheidsindex, met 1,18, gevolgd door Lissabon en de Taagvallei (1,23), Madeira (1,24), de centrale regio (1,25), Alentejo en de Azoren (1,27).