"We gaan de scholen draaiende houden en dit is de enige, nieuwe en relevante uitzondering", zei de minister-president, António Costa, aan het eind van de vergadering van de Raad van Ministers, waarin de nieuwe maatregelen voor de nieuwe lockdown werden besloten.

"We zullen alle onderwijsinstellingen in vol bedrijf houden zoals ze tot nu toe hebben gedaan", voegde hij eraan toe, waarbij hij benadrukte dat in dit besluit ouders, voogden en schooldirecteuren werden gehoord.

Volgens een document dat tijdens de briefing van de regeringsleider werd verspreid, is de maatregel van toepassing op kleuterscholen, scholen en universiteiten.

António Costa legde uit dat de maatregel verband houdt met "de noodzaak om de huidige generatie studenten niet opnieuw op te offeren". Reeds op dinsdag had de minister van Onderwijs in het parlement het doorgaan van face-to-face lessen verdedigd, waarbij hij verwees naar het feit dat afstandsonderwijs schadelijk is voor het leren van studenten, met name voor de meest behoeftigen.

Vandaag benadrukte António Costa opnieuw de negatieve gevolgen van afstandsonderwijs: "Na een zorgvuldige evaluatie van de onherstelbare gevolgen voor het onderwijsproces die de academische onderbreking van de activiteiten op school vorig jaar had, kunnen we dit jaar niet dezelfde regel herhalen".

De minister-president beloofde dat de onderwijsinstellingen open zouden zijn "met de voorzorgsmaatregelen die de school veilig maakten". António Costa erkende dat het "thema de wetenschappelijke gemeenschap verdeelt, maar de onderwijsgemeenschap verenigt", verwijzend naar vertegenwoordigers van ouders en voogden en schooldirecteuren.

Op dinsdag kwamen de minister-president en de partijleiders bijeen met deskundigen om de epidemiologische situatie van covid-19 in Portugal te beoordelen, zonder dat er een consensus bestond tussen de deskundigen over de beste oplossing voor scholen. "We beleven het gevaarlijkste moment, maar ook een moment van meer hoop," zei António Costa, die de mensen vroeg om zich te houden aan de "blijf thuis"-regel.