Dit ontwerp heeft geresulteerd in een combinatie van offset- en zeefdruktechnieken, waardoor een harmonieuzer visueel aspect van de achtergrond ontstaat met antikopieermotieven - zeefdruk, microteksten en lijnen van variabele dikte - die niet met conventionele middelen kunnen worden gereproduceerd.

Een ander element dat nu meer zekerheid biedt aan de kaart is de aanwezigheid van een MLI (multiple laser image) structuur waarin, afhankelijk van de gezichtshoek, de lasergegraveerde foto van de houder op verkleinde schaal of het documentnummer wordt geïdentificeerd. Deze nieuwe kaart maakt het ook mogelijk om op de achterzijde het recht op te nemen om landbouwvoertuigen te besturen, weergegeven een tractor.

Dit nieuwe kaartmodel maakt de weg vrij voor de overgang van fysieke documenten naar digitale documenten door de invoering van een tweedimensionale streepjescode (QR-code) die gemakkelijk te lezen is via een smartphone en die wijst op de kenmerken van IMT - online.
Geproduceerd in de Nationale Pers - Munt sinds de jaren '60, is het rijbewijs een document dat in de loop van de jaren talrijke wijzigingen heeft ondergaan om de veiligheid te verhogen.