De Raad van Ministers heeft donderdag besloten alle beperkingen die de afgelopen 15 dagen op het Portugese vasteland zijn opgelegd, te handhaven, met inbegrip van de sluiting van niet-essentiële handel, catering en het verbod op verkeer tussen gemeenten in het weekend. "Wij zijn niet in staat de bestaande beperkende maatregelen op enigerlei wijze te verlichten," verklaarde de minister van Staat en het voorzitterschap, Mariana Vieira da Silva, tijdens de persconferentie die aan het eind van de Raad van Ministers werd gehouden. Het verbod op het verkeer tussen gemeenten blijft dus de komende drie weekeinden van kracht tussen vrijdag 20.00 uur en maandag 05.00 uur.

De algemene thuisblijfplicht blijft ook van kracht, waarbij "de regel is thuis te blijven", behalve voor toegestane verplaatsingen, namelijk voor de aankoop van essentiële goederen en diensten, het verrichten van beroepsactiviteiten wanneer telewerken niet mogelijk is (wat verplicht is telkens wanneer de betrokken functies het toelaten, zonder instemming van de partijen) en het beoefenen van onder meer lichamelijke en sportactiviteiten in de open lucht.

Het Portugese vasteland is op 15 januari om middernacht in een nieuwe algemene lockdown getreden, waarbij de burgers verplicht waren thuis te blijven, maar de scholen met klassikaal onderwijs werden gehandhaafd. De maatregel met betrekking tot de onderwijsinstellingen werd later teruggedraaid en de onderwijsactiviteit werd op de 22e gedurende twee weken opgeschort.

Deze donderdag heeft de regering aangekondigd dat met ingang van 8 februari de schoolactiviteiten zullen worden hervat op een niet-face-to-face basis. De ministerraad heeft donderdag het decreet goedgekeurd dat de verlenging regelt van de noodtoestand die door de president van de republiek is afgekondigd wegens de covid-19-pandemie. De nieuwe noodtoestand zal van kracht zijn tussen zondag middernacht en 14 februari 11.59 uur.