Het project dat wordt gepromoot door het bedrijf Frutineves voorziet in het gebruik van een gebied van 128 hectare voor de productie van avocado's, in de gemeente Lagos, district Faro.

De leider van de vereniging Zero, Pedro Horta, vertelde aan persbureau Lusa dat verenigingen het project betwistten omdat ze niet begrijpen hoe een milieueffectrapportage wordt bevorderd, "wanneer wat wordt overwogen al praktisch aanwezig is".
Naar de mening van Pedro Horta is het proces van milieueffectrapportage over de gevolgen van deze boerderij "een beetje vreemd" omdat men iets beoordeelt dat al is uitgevoerd: "Het proces is in 2018 begonnen, de aanplantingen zijn in 2019 voltooid en het irrigatiesysteem is geïnstalleerd".

Milieuactivisten beweren dat het uitvoeren van de werkzaamheden zonder eerst de milieueffectverklaring (MER) uit te brengen in strijd is met het wettelijke regime van milieueffectrapportage.

Voor de verenigingen Zero en Regenearte "is het onbegrijpelijk hoe de overheidsorganen die verantwoordelijk zijn voor toezicht en landgebruik", namelijk de Regionale Coördinatie- en Ontwikkelingscommissie van de Algarve(CCDR) en het Regionale Directoraat van Landbouw "de illegale werkzaamheden niet hebben voorkomen".

In een verklaring aan het agentschap Lusa gaf de vice-voorzitter van de Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Algarve, José Pacheco, aan dat "er geen sprake is van schending van de regels inzake ruimtelijke ordening, omdat voor dit specifieke project geen vergunning van enige entiteit vereist is en het evenmin past in het wettelijke stelsel van milieueffectrapportage".

José Pacheco verklaarde dat de projectontwikkelaar, hoewel hij daartoe niet verplicht was, het initiatief had genomen om het project aan een milieueffectbeoordeling te onderwerpen, en dat het proces werd gevolgd door de entiteit die het grondgebied beheert.

De leider van de CCDR/Algarve legde uit dat op het moment dat dit landbouwproject werd ingediend er geen enkele verplichting bestond om een milieu-effectbeoordeling uit te voeren, in tegenstelling tot wat er zal gebeuren met de recente publicatie van een decreet van de staatssecretaris voor Milieu, waarin "dit soort projecten niet verplicht zijn, maar de commissie kan vragen om het op te stellen".

"Het decreet stelt ons in staat actiever op te treden wanneer er geen vergunningverlenende instantie is", zei hij.

José Pacheco erkent de complexiteit van deze landbouwprocessen die "geen enkele vergunning van een entiteit hebben", aangezien landbouw een aanzienlijk gebied van het nationale grondgebied betreft, maar, zegt hij, de CCDR houdt toezicht, samen met andere entiteiten, om dit soort interventies die op het grondgebied ontstaan te controleren en te superviseren.

Ook de regionale landbouwdirecteur van de Algarve, Pedro Valadas Monteiro, vertelde Lusa dat "voor dit specifieke project van het planten van avocado's geen vergunning nodig is, maar dat de regionale entiteit hierop toeziet," waarmee hij de beschuldigingen van de milieuactivisten weerlegde.

De milieuverenigingen stellen dat, naast de problemen met de ruimtelijke ordening, de uitbreiding van de intensieve monocultuur van avocado's onbegrijpelijk is in een tijd waarin de toenemende waterschaarste in de regio evident is, en stellen dat de milieueffectverklaring ongunstig is opgesteld.