De regering heeft vandaag de oprichting aangekondigd van de eerste nationale werkgroep inzake vroege en gedwongen kindhuwelijken, om "meer te weten te komen en een beter inzicht te krijgen" in het verschijnsel "en de verschijningsvormen ervan". In een interview met Lusa News Agency via zoom benadrukte de staatssecretaris voor Burgerschap en Gelijkheid dat "er geen toename van het aantal gevallen is vastgesteld". Ze zei echter dat "er incidenten zijn" en dat "er instrumenten nodig zijn om te weten hoe in te grijpen".