WTTC, die de wereldwijde reis- en toerismesector vertegenwoordigt, dringt er bij regeringen over de hele wereld op aan hun aandacht te verleggen van hele landen naar individuele reizigers.

In plaats daarvan zouden regeringen over de hele wereld volgens WTTC hun hele aanpak van risicobeoordeling moeten herdefiniëren, om internationale zaken- en vakantiereizen nieuw leven in te blazen.

In combinatie met een gemeenschappelijke internationale consensus over de criteria die worden gebruikt om risico's te beoordelen en een laserachtige focus op een kosteneffectief, alomvattend en snel testsysteem voor vertrek en aankomst voor alle reizigers, zou de weg vrijgemaakt kunnen worden voor een zinvolle terugkeer van het reizen.

Het zou er ook voor zorgen dat alleen de getroffenen worden gedwongen zich te isoleren, terwijl reizigers die negatief testen veilig kunnen blijven reizen door hygiëneprotocollen in acht te nemen en een masker te dragen.

Gloria Guevara, voorzitter en CEO van de WTTC, zei: "Risico op basis van hele landen is noch effectief noch productief. Het herdefiniëren van risico's op basis van individuele reizigers is de sleutel tot de terugkeer van veilig internationaal reizen. We moeten leren van ervaringen uit het verleden en crises zoals 9-11.

"We kunnen niet doorgaan met het bestempelen van hele landen als 'hoog-risico', waarbij ervan wordt uitgegaan dat iedereen besmet is. Hoewel het Verenigd Koninkrijk momenteel hoge besmettingsniveaus kent, zijn duidelijk niet alle Britten besmet; hetzelfde geldt voor alle Amerikanen, Spanjaarden of Fransen.

"De realiteit is veel complexer. Niet alleen wordt een hele natie gestigmatiseerd, maar ook worden reizen en mobiliteit belemmerd, terwijl veel mensen die bij vertrek en aankomst negatief testen veilig kunnen reizen zonder het virus te exporteren.

"We moeten deze realiteit erkennen en het risico opnieuw definiëren om ons te concentreren op personen met een 'hoog risico'. Wij zijn er vast van overtuigd dat de uitvoering van een alomvattend testregime en het gebruik van technologie de enige praktische manier is om het internationale reizen weer veilig te maken. Bovendien zal een alomvattend testprogramma minder kosten dan de economische kosten van algemene quarantaines en lockdowns.

"Door deze heroriëntering zou de export van het virus worden vermeden en zou het vrije verkeer van reizigers mogelijk worden, terwijl toch de verbeterde hygiëneprotocollen zoals het dragen van maskers en sociale afstand in acht worden genomen.

"We moeten met het virus leren leven, aangezien het tijd zal vergen voordat de wereldbevolking is gevaccineerd. Daarom pleit de WTTC al lang voor de invoering van een uitgebreide en kosteneffectieve test bij vertrek en aankomst voor alle internationale reizigers, als een manier om te voorkomen dat degenen die drager zijn het virus verspreiden.

"Zoals altijd moet er een cruciaal evenwicht worden gevonden tussen de prioriteit voor de volksgezondheid en de noodzaak om de economische activiteit in stand te houden. We moeten er niet alleen voor zorgen dat mensen veilig en gezond zijn, maar ook de gezondheid van de wereldeconomie veiligstellen - en de 174 miljoen banen in de reissector en het toerisme die door deze verwoestende pandemie zijn getroffen, nieuw leven inblazen."

Volgens het 2019 Economic Impact Report van WTTC droeg Travel & Tourism 8,9 biljoen dollar bij, oftewel 10,3% aan het mondiale bbp. Het was goed voor een op de tien banen wereldwijd, waardoor de sector Reizen en Toerisme werk bood aan 330 miljoen mensen.