António Costa legde uit dat "de regel is alles precies zo te houden als het is" en dat daarom de verkoop van niet-essentiële goederen zoals kleding of boeken verboden blijft, met uitzondering van schoolboeken en -materiaal.

"De enige uitzondering is die welke voortvloeit uit het decreet van de president van de republiek, dat ons verbiedt de verkoop van boeken en schoolbenodigdheden te verbieden in etablissementen die open blijven, dat wil zeggen supermarkten en hypermarkten," zei de premier.

"Dit is de enige uitzondering, omdat we de beperkingen die door het presidentiële decreet worden opgelegd, moeten respecteren," versterkte António Costa.

De president van de republiek zei dat "met het oog op het decreet van de president van de republiek de verkoop van boeken en schoolmateriaal zal worden toegestaan in detailhandelszaken die reeds actief zijn".