In een persbericht aan het agentschap Lusa is te lezen dat de burgemeester "bezorgd is over de gebrekkige internetdekking in sommige parochies van de gemeente, in de huidige context waarin digitale communicatie bijzonder relevant is voor werken op afstand en voor afstandsonderwijs".

"De burgemeester heeft vandaag een ontmoeting gehad met de voorzitter van de parochieraad van Ceira, Fernando Santos, die heeft gezegd dat de installatie van optische vezels door Altice, in augustus, nog niet is voltooid en dat de ADSL-internetdienst verschillende beperkingen vertoont. De gemeenten zullen opnieuw een klacht indienen bij de Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), een instantie die bevoegd is om toe te zien op de naleving van de wet in deze sector", aldus het persbericht.

De burgemeester van Coimbra verklaarde dat het "betreurenswaardig is dat de exploitanten geen adequate internetdekking met voldoende kwaliteit garanderen om aan de behoeften van de bevolking te voldoen".

"Het is onaanvaardbaar dat om deze reden burgers worden benadeeld in hun werk of in het onderwijs", benadrukt Manuel Machado.