De aankondiging kwam tijdens een persconferentie in het Europees Parlement, ter gelegenheid van de ondertekening van de verordening betreffende het herstel- en veerkrachtmechanisme, een pijler van het herstelpakket van de EU om de crisis van Covid-19 te boven te komen, die de deur opent voor de lidstaten om later deze maand te beginnen met het formeel indienen van hun nationale plannen om toegang te krijgen tot de fondsen in Brussel.

"We hebben vanaf oktober tot nu toe zeer intensief met de Commissie samengewerkt en we zijn in staat ons definitieve ontwerpplan aanstaande maandag aan een openbare hoorzitting in Portugal voor te leggen," kondigde Costa aan, die als fungerend voorzitter van de Raad van de EU de verordening ondertekende tijdens een ceremonie die ook werd bijgewoond door de voorzitters van het Parlement, David Sassoli, en de Commissie, Ursula von der Leyen.

Costa verklaarde dat hij nu "de autonome regio's, de gemeenten, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld zal horen, want dit is duidelijk een plan dat ook op nationaal niveau een participatief plan moet zijn".

"We hebben dit in het eerste ontwerp gedaan, we doen dit nu in de definitieve versie. We zullen het [ontwerpplan] twee weken lang in het openbaar bespreken en ik hoop dan ook dat we over drie weken de definitieve versie van ons plan aan de Commissie kunnen voorleggen", zei hij.

De regeringsleider zei ook te verwachten dat de slotonderhandelingen met het EU-bestuur onder leiding van Von der Leyen snel zullen verlopen, omdat, zo merkte hij op, "er een grote overeenstemming is tussen de specifieke aanbevelingen van de Commissie" en het programma van de regering "en wat een brede nationale consensus is over wat prioriteit is.

"Ik voorzie dan ook geen bijzondere moeilijkheden in het definitieve onderhandelingsproces met de Commissie", besloot hij.