De regering zal 200 miljoen euro uit het Portugese herstel- en veerkrachtplan (PRR), gefinancierd door de zogenaamde "Europese bazooka", toewijzen aan projecten om de waterefficiëntie te verbeteren en zich aan te passen aan de droogte in de Algarve. Deze projecten omvatten ontzilting en de overbrenging van water van de Guadiana naar de Odeleite-dam. Het plan is gisteren voor openbare raadpleging voorgelegd; de investering vloeit voort "uit de grondslagen van het Regionaal Plan voor waterefficiëntie van de Algarve (PREH)", dat in september vorig jaar is gepresenteerd.