De segurança social heeft in de maanden januari en februari 261 duizend verzoeken om buitengewone sociale steun ontvangen, die betrekking hadden op 431 duizend werknemers en 83 duizend bedrijven. Volgens een regeringsdocument (...) waren van de in totaal aangevraagde sociale steun 143 duizend verzoeken steun wegens werkvermindering, 68 duizend verzoeken gezinssteun en 50 duizend verzoeken buitengewone steun voor het inkomen van werknemers.