De verkeersveiligheidscampagne "Phone Off - Don't Use Your Mobile Phone while driving", waaraan ANSR, GNR en PSP deelnemen, loopt tot 1 maart en heeft tot doel bestuurders te wijzen op de negatieve gevolgen, en zelfs dodelijke slachtoffers, van het oneigenlijk gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden.

Volgens de ANSR werden er 23.038 dergelijke overtredingen vastgesteld in 2020, wat overeenstemt met gemiddeld 63 per dag.

In een gezamenlijke verklaring wijzen de ANSR, het GNR en de PSP erop dat verschillende wetenschappelijke studies "het ongepaste gebruik van de mobiele telefoon gelijkstellen met rijden onder invloed van alcohol", met "zeer vergelijkbare" gevolgen voor de aandacht en het reactievermogen.

Om dit soort gedrag terug te dringen, zijn de bedragen van de boetes verdubbeld door de wijzigingen van het verkeersreglement die sinds 8 januari van kracht zijn. De boetes liggen nu tussen 250 en 1.250 euro en er worden drie punten van het rijbewijs afgetrokken, in plaats van de vorige twee punten.

De campagne, die plaatsvindt in het kader van het nationale inspectieplan van 2021, omvat acties om het ANSR meer bekendheid te geven, inspecties door het GNR en het PSP, met bijzondere aandacht voor wegen en toegangen met een grote verkeersstroom, om het risico van ongevallen te helpen verminderen en veiliger gedrag bij bestuurders te bevorderen.

Het nationale inspectieplan voorziet in de uitvoering van bewustmakingscampagnes tegelijk met inspectieoperaties "op plaatsen waar regelmatig overtredingen worden begaan die een verhoogd risico op ongevallen inhouden", aldus de autoriteiten.