Het project, waarbij 134 tuimelaardolfijnen van over de hele wereld werden bestudeerd, heeft onderzoekers geholpen te begrijpen hoe bepaalde menselijke persoonlijkheidskenmerken zich onafhankelijk van de directe omgeving hebben ontwikkeld.

Hoofdauteur Dr. Blake Morton zei dat het de eerste keer is dat de persoonlijkheden van dolfijnen op deze manier bestudeerd zijn.

Dr. Morton, docent psychologie aan de Universiteit van Hull, vertelde het PA persagentschap dat het team voor dolfijnen koos omdat zij, net als primaten, intelligente dieren zijn die in sociale groepen leven maar op vele andere manieren zeer verschillend zijn.

Hij zei dat het onderzoek een convergentie van bepaalde persoonlijkheidskenmerken heeft geïdentificeerd - vooral met betrekking tot nieuwsgierigheid en sociabiliteit - ondanks dat dolfijnen in een volledig verschillend milieu evolueren dan primaten en dat hun laatste gemeenschappelijke voorouder ongeveer 95 miljoen jaar geleden leefde.

Dr. Morton zei: "Dolfijnen, zoals vele primaten, hebben hersenen die aanzienlijk groter zijn dan wat hun lichamen voor basis lichaamsfuncties nodig hebben; deze overmaat van hersenmaterie drijft in wezen hun capaciteit aan om intelligent te zijn, en intelligente soorten zijn vaak zeer nieuwsgierig."

Hij zei: "Dolfijnen waren een geweldig dier voor dit soort studie omdat, net als primaten, dolfijnen intelligent en sociaal zijn. Wij redeneerden dat als factoren zoals intelligentie en het in groepen leven tot persoonlijkheid bijdragen, dan zouden dolfijnen gelijkaardige persoonlijkheidskenmerken als primaten moeten hebben."

Dr. Morton legde uit dat het meest geaccepteerde model van menselijke persoonlijkheid gedefinieerd wordt door vijf eigenschappen - samengevat als openheid, gewentensvolheid, extraversie, meegaandheid en neuroticisme. Deze zijn overal in de mens terug te vinden, ongeacht de omgeving.

Hij zei dat uitgebreide studies hebben gekeken naar de mate waarin deze eigenschappen worden gedeeld door primaten, maar zijn team wilde intelligente dieren in een heel andere omgeving bekijken.

"Wetenschappers begrijpen nog steeds niet volledig waarom ons gedrag neerkomt op die vijf eigenschappen, dus één manier om dat te doen is onszelf te vergelijken met andere dieren - wat we gemeenschappelijk hebben en waarom," zei Dr. Morton.

Hij zei: "Het meeste onderzoek is gedaan naar primaten, dus besloten we iets anders te doen en naar dolfijnen te kijken.

"Niemand heeft ooit persoonlijkheid bij dolfijnen bestudeerd op de manier zoals wij dat hebben gedaan."

Hij zei: "We weten al een tijdje dat dolfijnen in andere opzichten op ons lijken - je kunt bijvoorbeeld gewoon naar dolfijnen op televisie kijken en zien dat ze heel duidelijk slim en sociaal zijn.

"We zien deze kenmerken weerspiegeld in ons eigen gedrag.

"Maar ook hun persoonlijkheid lijkt in sommige opzichten op die van ons.

Dr. Morton zei: "Ik wil niet dat mensen dit verkeerd interpreteren en zeggen dat mensen en dolfijnen dezelfde persoonlijkheidskenmerken hebben - dat is niet zo. Het is gewoon dat sommige van hen vergelijkbaar zijn."

Hij zei: "Het is van vitaal belang dat onderzoekers verdere studies uitvoeren omdat het niet alleen zal leiden tot een betere waardering voor soorten die in de diepten van onze oceanen leven, het zal leiden tot een beter begrip van onszelf."

De auteurs verzamelden gegevens over 56 mannelijke en 78 vrouwelijke dolfijnen, afkomstig uit verschillende faciliteiten in acht landen, waaronder Mexico, Frankrijk, de Verenigde Staten, Curaçao, Nederland, Zweden, de Bahamas en de Kaaimaneilanden.

Zij beoordeelden de persoonlijkheid van elke dolfijn aan de hand van vragenlijsten die aan medewerkers van elke inrichting werden gegeven die de dolfijnen goed kenden.

De studie, Persoonlijkheidsstructuur in tuimelaardolfijnen, begon in 2012 en is gepubliceerd in het Journal of Comparative Psychology.

Het team omvatte ook Dr. Lauren Robinson van de Universiteit voor Diergeneeskunde Wenen en Georgia State University, mevrouw Sabrina Brando van AnimalConcepts, en Dr. Alexander Weiss van de Universiteit van Edinburgh.
PA/TPN